Wekelijkse bromfietscontroles

regio • Vanaf volgende week besteedt het verkeershandhavingsteam van de politie extra aandacht aan bromfietsers.

Wekelijkse bromfietscontroles moeten de geluidsoverlast terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen. Tijdens de controles zal zonder pardon tegen overtreders worden opgetreden.

De controles kunnen op elke dag van de week plaatsvinden en worden op steeds wisselende locaties en tijdstippen gehouden. Bromfietsers worden door motoragenten uit het verkeer gehaald en naar de controleplaats gebracht. Daar wordt gekeken of het voertuig aan alle technische eisen voldoet (remmen, banden verlichting etc. in orde zijn) en of de constructiesnelheid van het voertuig niet te hoog is. Brom- en snorfietsen zijn opgevoerd wanneer ze zoveel vermogen hebben dat ze op de rollentestbank meer dan 50 km per uur (bromfiets) of 29 km per uur (snorfiets) halen. In de praktijk komt het er op neer dat snor- en bromfietsen pas een boete krijgen wanneer de constructiesnelheid meer dan 34 of 56 km per uur bedraagt. Het verschil heeft te maken met de wettelijke correctie die de politie op de metingen toepast. De boetes voor opgevoerde bromfietsen beginnen bij 55 euro. Wanneer een bromfiets meer dan 15 km per uur te hard rijdt, bepaalt de officier van justitie wat er met de bromfiets gaat gebeuren. Dat kan vernietiging van de bromfiets, naast een boete van honderden euro’s, betekenen.

Gereden snelheid

Bestuurders van een bromfiets hebben te maken met verschillende snelheidslimieten. Op de rijbaan geldt een 45 km-limiet en op het fietspad in de bebouwde mogen zij niet harder dan 30 km per uur. Buiten de bebouwde kom mogen ze op het fietspad iets sneller rijden, namelijk 40 km per uur. Voor snorfietsers zijn de regels eenvoudig. Voor hen geldt overal een snelheidslimiet van 25 km per uur.

Bij haar controles kan de politie behalve een rollentestbank ook gebruik maken van een radarauto of lasergun. Wanneer bromfietsers rijdend betrapt worden met een te hoge snelheid, valt de boete altijd hoger uit dan bij een controle met een rollentestbank. Bij snelheidsoverschrijdingen van 30 km of meer kan de politie zelfs het rijbewijs invorderen.

Eigen verantwoordeljkheid

Aanpakken van opgevoerde bromfietsen is niet een zaak van de politie alléén. Ook ouders van de vaak jeugdige overtreders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Daarom doet de politie een dringend beroep op hen toezicht te houden op de activiteiten van hun kroost, om overlast en gevaar veroorzakend gedrag te voorkomen.

CategoriesUncategorizedTags