Laat je niet afleiden

Zaanstad • De kans dat u de vraag ‘waar let u op als u een auto koopt?’ beantwoordt met ‘veiligheid’ is groot.

Een veilige auto en het feit dat het wegverkeer in Nederland tot de veiligste ter wereld behoort, geeft veel mensen een goed gevoel. Maar veiligheid hangt niet alleen af van een goede auto, mooie wegen en goede bewegwijzering. Een bestuurder die niet is afgeleid en niet met andere zaken bezig is dan met autorijden, beïnvloedt de eigen verkeersveiligheid én die van een ander in grote mate.

Het voeren van een telefoongesprek leidt de aandacht van het verkeer af en heeft daardoor hetzelfde effect op het concentratievermogen als een paar stevige borrels. Je reageert trager, gaat langzamer rijden, houdt minder afstand en mist verkeersborden. Met alle gevolgen van dien.

Sms’ en tijdens het rijden is misschien wel de grootste bron van afleiding in het verkeer. Automobilisten die tijdens het rijden sms’en spenderen 400% meer tijd met hun ogen van de weg dan automobilisten die niet sms’en. Onderzoek wijst uit dat de kans op een ongeluk bij mobiel bellen 4 maal hoger is dan wanneer de bestuurder geen mobiele telefoon gebruikt. Uit studies blijkt eveneens dat dit risico vrijwel even groot is bij handsfree bellen. Grote bedrijven als Shell, ExxonMobil en Gasunie hebben hun personeel daarom al verboden om, op wat voor manier dan ook, te bellen tijdens het autorijden.

Handsfree bellen is echter niet verboden omdat de politie een dergelijk verbod niet kan handhaven.

Ongevallen

Wanneer de politie bij ernstige verkeersongevallen een telefoon aantreft en deze staat ook aan, dan wordt de mobiel in beslag genomen voor nader onderzoek. De recherche leest de telefoon uit en noteert haar bevindingen in het proces-verbaal. Behalve een mogelijke getuige (de gesprekspartner) geeft het ook informatie of de bestuurder was afgeleid. Het maakt daarbij overigens niet uit of de telefoon in de hand werd gehouden of in de houder zat.

Telefoon vasthouden

Tijdens opvallende en onopvallende surveillances zet de politie maandelijks ruim tweehonderd automobilisten aan de kant omdat zij met de telefoon in de hand rijden. Je mag geen mobiele telefoon vasthouden (handheld bellen) tijdens het besturen van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met een motor. Ook niet voor het versturen of lezen van sms-berichten of het opzoeken van een telefoonnummer. Het klemmen van de telefoon tussen oor en schouder is ook verboden. De boete bedraagt 220 euro voor automobilisten en 150 euro voor bromfietsers. Alleen als het voertuig echt helemaal stil staat (dus niet in een langzaam rijdende file) mag handmatig gebeld worden.

Voor meer informatie: www.laatjenietafleiden.nl

CategoriesUncategorizedTags