Grootscheepse verkeerscontrole

Oostzaan • In Oostzaan vond dinsdagochtend van 6.30 uur tot 12.30 uur op Werf van Rijkswaterstaat een grootschalige transportcontrole plaats.

In totaal 21 overtreders ontvingen een bekeuring. Dit was onder andere voor gladde banden, overbelading, geen legitimatie kunnen tonen, onvoldoende zicht, kenteken niet leesbaar, scherp uitstekende delen, niet in het bezit van een bestuurderskaart voor de tachograaf, rijtijdenwet en een slechte technische staat voertuig.

Ook was er tijdens de controle aandacht voor het ontduiken van de belastingwetgeving. Een zogenaamde ‘ANPR auto’ van de belastingdienst registreerde alle kentekens. De kentekens werden vervolgens doorgegeven aan een van de vijf motoragenten die de bewuste auto naar de controleplaats leidde. De belastingdienst heeft voor een bedrag van 5740 euro aan belastingschuld geïnd en daarnaast veertien auto’s in beslag genomen.

Andere overtredingen die geconstateerd zijn diverse milieuovertredingen, oneigenlijk gebruik van een buitenlands kenteken en het niet kunnen tonen van een handelaarskenteken (groene plaat).

Aan de controle werkten behalve de politie onder andere ook de Douane, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW),VROM-inspectie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Belastingdienst mee.

CategoriesUncategorizedTags